head2018

วิธีใช้งานแอปพลิเคชั่น

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

 

app12

app13

3119

ตัวอย่าง การทำ ภาพเลื่อนๆๆๆๆๆ

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (3)

infomation
  bullet search   เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง3)  new
     ชะลอโครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการประกันชีวิตและโครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการวิทยฐานะ   new
     สวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ฯระดับปริญญาโท ประจำปี 2557  new
     ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557 
     รายการหักเก็บค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2557 
     โครงการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 
     โครงการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน (2ล้านบาท เปิดบัญชีครั้งเดียว) 
     รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย 
     เรื่องการปรับอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
     หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกเข้าใหม่
 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1ภาพกิจกรรม-1 -1

IMG 4040        m001       m002   m003        m004      m005

ชมภาพความคืบหน้าสำนักงานอาคารแห่งใหม่ 

111111111111111111

 klong3

anigifplanpakan

study

ประกาศ เรื่องสวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ฯระดับปริญญาโท 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนการศึกษาสมาชิกระดับปริญญาโท   icon new

ประกาศ เรื่องให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอทุนบุตรสมาชิก  icon new


saving12m 2msaving-1 112 month

_________________________________________________________________________________

buss money1 2  buss money1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอทำความเข้าใจ วิชาที่เรียนทั้งหมดนี้ สหกรณ์ฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกที่ต้องการเรียน
หากสมาชิกต้องการเรียนวิชาไหนขอให้แจ้งกับทางสหกรณ์ก่อน
แล้วสหกรณ์จะจัดตารางการเรียนให้กับสมาชิก วิชาไหนเต็มก่อนจะเปิดเรียนก่อนจ้า
ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์กับทางสหกรณ์ฯ แล้วสหกรณ์จะจัดตารางเรียนให้ค่ะ

**หมายเหตุให้สมาชิกเลือกแค่วิชาที่เรียน สหกรณ์ฯยังไม่ได้ระบุวันเรียนนะคะ

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

....อ่านรายละเอียด... icon new

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

meetingmember1 meetingmember2 meetingmember3 meetingmember4 meetingmember5 meetingmember6 meetingmember7

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

saw1 saw2 saw3 saw4 saw5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสมาชิก
ที่ต้องสูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รักไว้ ณ ที่นี้ 

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7 img8 img10 img11 img12

bar 071

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

login 

10-1022 

ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร
ประจำปี 2561

** หมายเหตุ จ่ายตามลำดับการยื่นขอทุน 

S  22954039

 

4.2

infomation

    เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ                                      ประจำปี 2562  icon new

    เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3  icon new

          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2561  icon new

          เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี  icon new

          เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562  

          เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562  

          เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ                       ดำเนินการ ประจำปี 2562  

          เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562  

          เรื่อง ใบตอบกลับการส่งเงินสมาคมฯครูไทย/สมาคมฯชุมนุมฯ ในกรณีต้องการ                           เปลี่ยนแปลงการส่งเงิน icon new

          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 icon new

          ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
            เรื่อง การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี                      เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

       ** ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ** icon new

 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1 

คณะฝ่ายจัดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม

IMG_1095
IMG_1093
IMG_1090
IMG_1074
IMG_1072
IMG_1069
IMG_1066
IMG_1045
IMG_1042
IMG_0938
IMG_0930
IMG_0784
IMG_0778
IMG_0775
IMG_0701
IMG_0668
IMG_0667
IMG_0557
IMG_0613
IMG_0612
IMG_0611
IMG_0609
IMG_0608
IMG_0607
IMG_0603
IMG_0602
IMG_0601
IMG_0600
IMG_0599
IMG_0598
IMG_0597
IMG_0596
IMG_0595
IMG_0594
IMG_0593
IMG_0592
IMG_0591
IMG_0590
IMG_0589
IMG_0588
IMG_0587
IMG_0586
IMG_0585
IMG_0584
IMG_0583
IMG_0582
IMG_0581
IMG_0580
IMG_0579
IMG_0578
IMG_0577
IMG_0576
IMG_0575
IMG_0574
IMG_0572
IMG_0571
IMG_0570
IMG_0569
IMG_0567
IMG_0566
IMG_0565
IMG_0564
IMG_0563
IMG_0562
IMG_0561
IMG_0560
IMG_0559
IMG_0558
IMG_0556
IMG_0555
IMG_0554
IMG_0553
IMG_0551
IMG_0550
IMG_0549
IMG_0548
IMG_0547
IMG_0546
IMG_0545
IMG_0544
IMG_0543
IMG_0542
IMG_0541
IMG_0540
IMG_0539
IMG_0537
IMG_0533
IMG_0531
01/88 
start stop bwd fwd
IMG_1264
IMG_1206
IMG_1181
IMG_1162
26231604_1888114004566899_2278999434021228578_n
IMG_0296
IMG_0370
IMG_0348
IMG_0365
IMG_0366
IMG_0402
IMG_1532
IMG_1501
IMG_1550
IMG_1559
img-1180
img-603
img-970
01/18 
start stop bwd fwd


_________________________________________________________________________________


กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน
ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก

S__4177996
S__4177997
S__4177999
S__4177989
S__4177990
S__4177991
S__4177974
S__4177982
S__4177986
S__4177987
S__4177969
S__4177971
S__4177973
S__4177947
S__4177955
S__4177944
S__24059928
S__24059918
S__24059919
S__24059924
S__20553735
S__20553736
S__24059923
S__1146885
S__6390016
200421
S__1138824
S__5513235
S__5513240
S__6717555
S__6717560
S__6717562
262023
262022
262034
86457
S__23126021
S__23126028
S__23142409
S__23126031
S__23142408
1317992
1317993
1318043
1269225
1269234
S__24010770
113563
S__24010768
S__24010769
113818
01/51 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

IMG_4717
IMG_4638
IMG_4611
IMG_4599
IMG_4595
IMG_4593
IMG_4740
IMG_4739
IMG_4729
IMG_4726
IMG_4720
IMG_4585
IMG_4573
IMG_4575
IMG_4581
IMG_4570
IMG_4571
IMG_4572
IMG_4565
IMG_4568
IMG_3497
IMG_3499
IMG_3491
IMG_3492
IMG_3495
IMG_3496
IMG_3488
IMG_3489
IMG_3490
IMG_0496
IMG_0497
IMG_0495
IMG_0492
IMG_0493
IMG_0491
S__6078489
IMG_3486
S__6078488
IMG_3482
IMG_3485
IMG_3526
IMG_3519
IMG_3516
IMG_3514
IMG_3524
IMG_1828
IMG_1818
IMG_1823
IMG_1816
IMG_1452
IMG_0483
IMG_0163
IMG_0155
S__1818690
IMG_0525
IMG_0514
IMG_0510
IMG_0147
S__1818686
IMG_0141
IMG_0137
IMG_0468
IMG_0459
S__52748314
IMG_4257
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/73 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

21958_0
11082
11083
S__56467458
312051
30718
5731
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
01/12 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357

 phone59

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

infomation

          เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ                              ประจำปี 2562

          เรื่อง กำหนดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3

          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2561

          เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี

          เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ                   ดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและรางระบายน้ำ             โดยวิธีพิเศษ  

          เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและรางระบายน้ำโดยวิธีพิเศษ  

          เรื่อง รายการหักค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2561 

          เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561 

          เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ (ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน2561) 

          เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี 

          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน                         สอ.ครู ชลบุรี จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                     ครูไทย (สสอค.)  

          เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง     
          เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น                     ฐาน ปี 2561  
          เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  
          เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ                   สหกรณ์ ประจำปี 2561 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน 
          เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560 
          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 

หมวดหมู่รอง